Leiderschapsontwikkeling

Leren en leiden binnen leiderschapsontwikkeling

Niemand wordt geboren als leidinggevende. En dat jij de ambitie hebt om teams te willen aansturen, betekent niet dat je vanaf dag 1 een goede manager bent. Leiderschap kun je wel leren en daar helpen Rita en Lucie je bij. 

Elke organisatie is anders, elk team is verschillend en ieder mens is uniek. De wereld waarin wij werken en leven staat niet stil en als leidinggevende moet je daarop inspelen. Wat gisteren goed werkte, moet morgen overboord.

Dat vraagt veel van je als leidinggevende. Welke leiderschapsstijl past bij jou? En sluit jouw manier van leidinggeven nog aan bij een veranderende organisatie? Op welk vlak wil jij je verder ontwikkelen? Hoe motiveer en activeer je een team zodat je samen het doel bereikt. Hoe faciliteer je medewerkers om hun taak uit te voeren en waar moet je bijsturen? Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling helpt je bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

We kunnen je bijvoorbeeld helpen  bij competentieontwikkeling en het verbeteren van samenwerken en communicatie in teams. En misschien is het ook tijd voor een frisse blik van buiten? Ook voor interim management kun je bij ons terecht.

Resultaat

Het resultaat?

We leren je een leider te zijn op een manier die bij jou past én die bijdraagt aan succesvolle teams. Dat doen we door kennis, advies, begeleiding, workshops, (team of individuele) coaching en trainingen aan te bieden. Praktische tools om je te helpen bij het ontwikkelen van je leiderschap. 

Zonder jou

'Dat werk regelen we wel zonder jou'

De medewerkers hebben aangegeven dat ze meer regie op de werkvloer willen hebben. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en de resultaten die ze moeten behalen. Het idee dat een manager dat elke dag moet controleren, is achterhaald. Ze willen aan de slag in zelforganiserende teams. Als leidinggevende ben jij niet meer nodig. Toch?

Hoe gek het ook klinkt, juist bij zelforganiserende teams heb je een leidinggevende nodig die het organisatiedoel duidelijk maakt, kaders schept en het team handvatten geeft om succesvol samen te werken. Succesvolle teams ontstaan niet vanzelf. Er is onderling vertrouwen nodig en er moet een veilige cultuur zijn waarin medewerkers elkaar – soms ook kritische – feedback durven te geven. En last but not least: er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat er van iedereen wordt verwacht. En daar ligt jouw opdracht als leidinggevende. 

Bij dat leerproces helpt Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling. Met workshops, teamcoaching, training, advies en begeleiding. Op de werkvloer. Daar waar het moet gebeuren. Samen met jou en je team.

Trap jij in de valkuilen of pak je het stuur? Doe het laatste en bel of mail ons

Leiding geven

Voor álle leidinggevenden nog dit:

  • Blijf leren | Organisaties, teams en processen blijven continu in beweging. Jouw leiderschap moet zich mee ontwikkelen en dat is soms behoorlijk complex. We zetten de stip samen met jou weer op de horizon. 

  • Blijf communiceren | Als leidinggevende geef je het goede voorbeeld in de communicatie. Luisteren in plaats van horen. Dialoog in plaats van monoloog. We vinden samen met jou de optimale stem.

  • Blijf ontwikkelen | Visie en vaardigheden zijn mooi, maar blijf jezelf ook ontwikkelen in competenties als inzicht, zelfkennis en motivatie. We helpen je graag bij deze competentieontwikkeling.