teamOntwikkeling

Ontdekken en ontwikkelen

De meeste mensen gaan een conflict of stevige discussie liever uit de weg. Ook op het werk. Ergernis en frustratie liggen op de loer en voor de oplossing wordt vaak de leidinggevende voor het karretje gespannen. Natuurlijk bewaakt een manager de ‘harde’ afspraken, maar elkaar onderling aanspreken op verantwoordelijkheden, het bewaken van de teamdynamiek (‘de mores’), dat moet een team onderling oppakken. Een manager kan wel de informele leiders in een team aansporen om hierin het goede voorbeeld te geven.

In een team – met vertrouwen en veiligheid als basis – leren we medewerkers ontdekken dat zij de meeste issues gewoon zelf kunnen oplossen. Om daar te komen, brengen we de boven- en onderstroom in kaart. Juist in die onderstroom zitten de gevoelens, emoties en aannames die in de weg kunnen staan waardoor een team niet taalvolwassen kan worden. Noordcoach helpt teams met het in kaart brengen van de boven- en onderstroom. 

We leggen patronen bloot en kijken samen hoe het anders kan. We besteden veel aandacht aan feedback, conflicthantering, communicatie, kwaliteiten en belangen in samenhang met het gezamenlijke doel. Elk mens is anders, elk team is verschillend en onze aanpak is dus altijd gebaseerd op maatwerk. In een aantal bijeenkomsten werken we samen met het team aan thema’s als vertrouwen, openheid, betere samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en resultaten bereiken. Als we de vaste patronen hebben ontdekt, staat de weg open voor de ontwikkeling van nieuwe methodes om met elkaar het beste team te worden.

“Mijn medewerkers kunnen én durven hun kwaliteiten meer in te zetten.
Hun zelfvertrouwen is gegroeid en ze pakken nu zelf de regie.”

Resultaat

Het resultaat?

Een team dat er vol voor gaat, dat zich blijft ontwikkelen en samen succes bereikt. Een team waar medewerkers vertrouwen in zichzelf en elkaar hebben. Zin om deze uitdaging met Noordcoach op te pakken? Bel of mail ons. 

Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling is er ook om je te helpen bij:

'We gaan het helemaal anders doen'

Maandagochtend, 9 uur. Het hele team zit bij elkaar en de leidinggevende steekt van wal over wat er de komende periode gaat veranderen in het bedrijf. De PowerPoint presentatie klopt als een bus en aan enthousiasme geen gebrek bij het management. Toch zitten de medewerkers er maar stilletjes bij na afloop. Valt dat even tegen.

Nee hoor. Deze reactie is heel normaal. Organisaties zijn altijd in beweging. De markt verandert, ambities worden bijgesteld of het is tijd om het roer drastisch om te gooien. Noodzaak of wens, in beide gevallen vraagt het iets van teams. De grootste uitdaging daarbij is om de weerstand tegen veranderingen weg te nemen bij medewerkers. 

Want weerstand kómt er. Altijd. Dieperliggend is dit de onzekerheid die mensen voelen als ze niet weten waaróm er iets moet veranderen. Wat is er ineens mis met de manier waarop ik werk? Als er gebrekkig of onvoldoende over wordt gecommuniceerd. Wat gaat er veranderen in mijn functie en kan ik dat wel? Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling begeleidt bedrijven en organisaties bij verandertrajecten. Met advies, workshops, coaching en training kijken we samen wat er nodig is om organisaties en teams mee te krijgen in zo’n veranderingsproces. Een proces waarbij we ‘verzet’ ombuigen naar ‘vertrouwen’.  

Transitie op jullie agenda?

Meld je aan voor de masterclass