rita en lucie

Persoonlijke Groei:

Mijn persoonlijke effectiviteit vergroten
Hoe bereik je doelen en zet je jezelf effectief in? Vaak zijn dat lastige vragen om te beantwoorden. Door inzicht te krijgen in wie je bent en wat je drijft, leer je effectiever je kwaliteiten uit te bouwen. Je leert welk effect jouw gedrag heeft op de ander en hoe je effectief kunt aansluiten op het gedrag van die ander. Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling loont! Om te zorgen dat je de resultaten van de training persoonlijk kunt vertalen naar jouw doelen vindt er tijdens de training coaching en intervisie plaats.

Programma:

 • Inzicht in jouw kwaliteiten en overtuigingen
 • Effectief denken en handelen: waardoor verlies jij aan effectiviteit en hoe kan je jezelf weer effectief inzetten?
 • Onderzoeken van je persoonlijke waarden en normen
 • Afstemmen van gedachten, gevoelens en gedrag om je doelen gemakkelijker te bereiken
 • Beïnvloeden en meenemen van anderen om jouw doelen te bereiken
 • Herkennen van verschillende gedragsstijlen en die effectief hanteren
 • Omgaan met weerstand bij jezelf en bij een ander
 • Onderhandelen
 • Oefenen van gespreksituaties met een acteur  

Doel: Belemmeringen aanpakken en op weg naar het bereiken van je doelen.

Wilt u meer weten over de training mijn persoonlijke effectiviteit vergroten vul dan het contactformulier in.

Effectief communiceren
Communicatie speelt een belangrijke rol in de omgang met anderen. Hoe effectiever je communiceert, hoe eerder de ander gaat meebewegen, de schouders eronder wil zetten en zich achter je ideeën schaart. Verloopt de communicatie met de ander niet optimaal, of kan het beter, neem dan eens de tijd en ruimte om je communicatievaardigheden verder te ontwikkelen en/of aan te scherpen.

Programma:

 • Het herkennen van gedragsstijlen en hier effectief op aansluiten
 • Wisselen tussen taak- en mensgericht communiceren; een gesprek optimaal inzetten
 • Het presenteren van een helder, bondig verhaal
 • Beïnvloeden tijdens een gesprek; leiden en volgen
 • Omgaan met weerstand en verschillende belangen
 • Onderhandelen
 • Oefenen van gesprekken met een acteur

Doel: Impact van jouw communicatie vergroten

Wilt u uw communicatieve vaardigheden vergroten? Vul dan het contactformulier in.

Coaching van de medewerker
Sommige vraagstukken van medewerkers vragen een andere aanpak. Een coachgesprek biedt de gelegenheid om één op één specifieke vraagstukken uit te diepen. Coaching is een krachtig middel om te werken aan persoonlijke ontwikkeling.
Noordcoach werkt vanuit een bewezen visie en aanpak.

Het coachingstraject leert medewerkers:

 • omgaan met moeilijkheden tijdens het werk
 • inzicht krijgen in wie jij bent en wat je kwaliteiten zijn
 • je innerlijke kracht ontdekken en hoe deze aan te spreken
 • je talenten gebruiken op een manier die past
 • het energieniveau weer op peil brengen
 • weer genieten van werk en leven

Ieder coachingstraject is anders en bestaat gemiddeld genomen uit 7 bijeenkomsten van twee uur. De kosten hiervoor bedragen 130,00 euro per uur exclusief btw.

Je coachingsvraag bespreken ?  Bel, mail of vul dan het contactformulier in.

Doeltreffende teamprestaties:

Werken aan ons team
Samenwerken vraagt inzicht van medewerkers in het effect van hun eigen gedrag op anderen. Dat wordt lastig als er sprake is van niet uitgesproken verwachtingen, verschillende belangen en andere normen en waarden. Dit levert misverstanden en irritaties op. Het is belangrijk om de wisselwerking tussen het eigen gedrag en dat van de ander te herkennen en te beïnvloeden. Als medewerkers aansluiten bij wat voor de ander van belang is en dit meenemen in hun communicatie, verloopt de samenwerking soepeler. Ze bundelen hun krachten en kwaliteiten. Het plezier in het dagelijkse werk neemt toe en het gewenste resultaat wordt zichtbaar.

Programma:

 • Analyse van het team: wat gaat goed en wat kan beter
 • De vijf frustraties van het team
 • Hoe belemmeren we onszelf met overtuigingen, patronen en frustraties in de dagelijkse praktijk
 • Herkennen en inschatten van gedrag; effectiever kunnen aansluiten
 • Samenwerkingsopdrachten met als voorbeeld de dagelijkse praktijk
 • Inzicht en toepassing van teamrollen

Doel: Belemmeringen aanpakken en op weg naar het bereiken van je  teamdoelen.
Duur: 3  dagen

Gaan wij samen werken? Bel, mail of vul dan het contactformulier in.

Effectief communiceren in een team
Communiceren in het verbinden van mensen en samenwerken binnen een team is een belangrijk uitgangspunt op weg naar de realisatie van de doelen. Een optimaal functionerend team gedijt als medewerkers meer inzicht en handvatten krijgen in verschillende communicatiestijlen en het effect van hun eigen communicatie en gedrag. Dit is positief te beïnvloeden door bewust te schakelen in gedrag en praktische communicatietips toe te passen. De communicatie wordt onderling effectiever en de organisatiedoelen zijn makkelijker bereikbaar.

Programma:

 • Verschillende gedragsstijlen herkennen en daar effectief op aansluiten
 • Verschillen in teamrollen herkennen en elkaars kwaliteiten leren gebruiken
 • Wisselen tussen taak- en mensgericht communiceren; optimaal beïnvloeden van het gesprek
 • Helder en duidelijk communiceren over verwachtingen en belangen
 • Beïnvloeden tijdens een gesprek; leiden en volgen
 • Omgaan met weerstand
 • Effectief feedback geven en heldere afspraken maken
 • Oefenen gespreksituaties met een acteur

Doel: Effectief samenwerken en communiceren met collega’s
Duur:  twee dagen

Gooi die miscommunicatie eruit! Bel, mail of vul dan het contactformulier in.

Teamoptimalisatie
In de training teamoptimalisatie gaan we samen met de manager en het team werken aan een nog effectiever samenwerkend team. Een team waarin ieders kwaliteiten optimaal benut worden. In een aantal gezamenlijke bijeenkomsten werkt het hele team gericht aan thema’s als vertrouwen, openheid en betrokkenheid. Ook persoonlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid krijgen aandacht. Zo komen de teamleden op één lijn te staan. Ze pakken samen de verantwoordelijkheid voor hun taken. Resultaat: het team kan er vol tegenaan; het ontwikkelt zich en creëert gezamenlijk succes.

Programma:

 • Analyse van het team: wat gaat goed en wat kan beter
 • De vijf frustraties van teams
 • Waar zitten we in onze taakvolwassenheid als team?
 • Hoe houden we onszelf tegen; onze frustraties in de dagelijkse praktijk
 • Vaststellen van onze doelen voor het komende jaar; wat gaan we bereiken?
 • Hoe kunnen we samen en individueel meer resultaten  bereiken
 • Analyse van communicatiestijl binnen het team; sterkten en zwakten
 • Inzicht en toepassing van teamrollen
 • Wat vraagt dit van de medewerkers en van de leidinggevende
 • Smart-afspraken en borging

Doel: gezamenlijke doelen leiden tot betere teamprestaties
Duur: 3 losse dagen en een intake met de manager en een deel van het team. Er vindt een borging na drie maanden plaats.

Wilt u meer weten over de training teamoptimalisatie vul dan het contactformulier in.

Coaching van ons team
De verwachtingen, taken en doelen zijn helder. Ieder teamlid houdt zich aan de gemaakte afspraken en toch… is het resultaat niet optimaal. Doet het team strikt het hoogst noodzakelijke? Wat speelt er aan of net onder de oppervlakte? Valt er meer uit de samenwerking of het proces te halen? Staan er nieuwe uitdagingen aan te komen?  Waar is gezamenlijk meer winst te behalen? Je wilt samen met het team hier slagen in maken en daarvoor gebruik maken van een coach. Iemand die een aantal werkoverleggen meemaakt en vervolgens de bevindingen objectief teruggeeft. En aangeeft, wat nodig is om de gewenste resultaten wel te behalen.

Duur: We gaan uit van bijeenkomsten van twee uur. De kosten hiervoor bedragen 130,00 euro per uur exclusief btw.

Heeft u een vraag over coaching van ons team, vul dan het contactformulier in.

Leiderschap vergroten:

Leiderschap vanuit je eigen kracht
Veel leiders zijn niet als leidinggevende geboren. Door hun uitmuntende prestaties in een team worden ze vaak gezien als de optimale gangmaker voor het gehele team. Maar het vraagt kennis en kunde in leiderschap. Wie wil je zijn als leidinggevende? Wat vraagt leiderschap van jou? Hoe ben je als leider van toegevoegde waarde voor de medewerkers?
Persoonlijk leiderschap vergroten vraagt inzicht in de sterke en minder sterke kanten van jezelf. Je hebt te maken met verschillende belangen, processen, resultaten en samenwerking binnen en buiten het team. Door het herkennen en beïnvloeden van patronen, belemmeringen en kwaliteiten bij jezelf, vergroot je je eigen effectiviteit. Daarnaast herken je de rollen van medewerkers en kun je ze helpen om het optimale uit zichzelf te halen.
Om zicht te krijgen in jouw vaardigheden op al deze gebieden nemen we voorafgaand aan de training een assessmentvragenlijst (OPQ) af. Je diept jouw doelstellingen rondom leiderschap aan de hand van de feedback verder uit.

Programma

 • Terugkoppelen van de OPQ (tijdsinvestering 1 uur)
 • Persoonlijk  leiderschap; wat betekent dit voor je?
 • Vraagstukken rondom mannelijk en vrouwelijk leiderschap
 • Wat zijn jouw persoonlijke doelen en voor de afdeling en/of team
 • Analyse van jouw sterke en minder sterke kanten; kwaliteiten, overtuigingen en belemmeringen
 • Leidinggeven aan teams
 • Taakvolwassenheid medewerkers en team bevorderen  
 • Gespreksvaardigheden oefenen met een acteur
 • Twee coachingsgesprekken

Doel: het duidelijk neerzetten van jouw leiderschap

Wilt u in uw organisatie leiderschap duidelijk neerzetten? Vraag of mail ons of vul het contactformulier in.

Effectief communiceren als leidinggevende
Communicatie is lastig omdat je twee werelden wilt verbinden. Jouw wereld, jouw belangen en die van de ander. Zet jij je communicatieve vaardigheden effectief in dan worden lastige zaken  bespreekbaar. Het zorgt dat de medewerker(s) met je mee bewegen op weg naar het gezamenlijke doel. Of het nu gaat om een nieuwe missie, een functioneringsgesprek, een slecht nieuws gesprek, werkoverleg of conflicten tussen medewerkers in het team, jouw communicatievaardigheden en gesprekstechnieken zijn van doorslaggevend belang.

Programma:

 • Herkennen van motieven en belangen bij jezelf en de medewerker
 • Wisselen tussen taak- en mensgericht communiceren
 • Motiverende beïnvloedingsstijlen
 • De boodschap helder en SMART  brengen
 • Aansluiten bij de taakvolwassenheid van de medewerker
 • Verkennen van de belangen van zowel de medewerker als de organisatie
 • Verschillende gespreksvaardigheden oefenen zoals feedback, feedforward, functioneringsgesprek en coaching op de werkvloer.
 • Oefenen van gespreksituaties met een acteur

Doel:  Vergroten van de effectieve communicatie als leidinggevende

De communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers versterken? Mail ons, bel ons of vul het contactformulier in.

Werken aan jouw team als leidinggevende
Als leidinggevende heb je te zorgen dat jouw team de gezamenlijke afdelingsdoelen bereiken. Dit vraagt individuele en gezamenlijke inspanningen van jouw medewerkers. Je richt je op focus, betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor het teamresultaat en frustraties die binnen het team leven. Kortom; jij draagt er zorg voor dat het team en de teamleden zich verder ontwikkelen. Hoe pakt je dat zo goed mogelijk aan?
In de training werken aan je team krijg je inzicht in persoonlijk leiderschap, de taakvolwassenheid van jouw team, frustraties binnen teams en ontwikkelmogelijkheden waarop je gericht kunt sturen. Je gaat weg met een actieplan.

Vooraf vul je een OPQ (Occupational Personality Questionanaire) vragenlijst in. De OPQ is een gecertificeerde vragenlijst, waardoor we objectief kunnen kijken naar jouw potentieel als leidinggevende.

Programma:

 • Terugkoppeling OPQ (tijdsinvestering 1 uur)
 • Persoonlijk leiderschap en jouw taak
 • Jouw ontwikkelpunten als leider van het team
 • Jouw stip op de horizon als authentiek leider: wat wil je uitdragen?
 • De vijf frustraties van teams
 • Taakvolwassenheid van jou als leidinggevende en jouw team
 • Hoe neem je je team mee; hoe ontwikkel je het potentieel van en met het team?
 • Actieplan

Doel:  op weg naar teamgroei en wat je kunt vragen van je team

Wilt u samen met de leidinggevenden in uw organisatie werken aan teamgroei, neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in.

Coaching voor de leidinggevende
Sommige vraagstukken van leidinggevenden vragen om een andere aanpak. Meer in het één op één werken met een coach om op die manier vraagstukken uit te diepen. Coaching is een krachtig middel om te werken aan persoonlijke ontwikkeling.
Noordcoach werkt vanuit een bewezen visie en aanpak. In het maatwerktraject speelt de werkcontext van de coachee een essentiële rol.

Vraagstukken van een leidinggevende in een coachingstraject kunnen zijn:

 • wie ben ik als leider en wat zijn mijn kwaliteiten
 • hoe maak ik de vertaalslag van ‘de stip op de horizon’ naar het meenemen van de medewerkers
 • inzicht krijgen in mijn sterke en minder sterke kanten; kwaliteiten, overtuigingen en belemmeringen als leidinggevende
 • inzicht in hoe ik effectiever leiding kan geven aan het team
 • de taakvolwassenheid van medewerkers en het team bevorderen
 • oefenen van lastige gesprekken

Ieder coachingstraject is anders. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 7 bijeenkomsten van twee uur. De kosten hiervoor bedragen 130,00 euro per uur exclusief btw.

Je coachingsvraag bespreken ?  Bel, mail of vul dan het contactformulier in.

Excellente ontwikkeling voor een nuchtere prijs