Samenwerking

Jouw team het dreamteam?

‘Teamwork makes the dream work’. Een mooie quote die we vaak in organisaties tegenkomen. Maar teamwork gaat niet vanzelf. Je kunt er als leidinggevende wel veel aan doen om de samenwerking in jouw team te ontwikkelen en te verbeteren. Het vaststellen van organisatiedoelstellingen betekent niet automatisch dat iedereen in jouw team werkt aan het gezamenlijke doel. In een team moet iedereen weten wie wat doet en wie welke kwaliteiten heeft. Anders gezegd: hoe verdeel je de taken en wat verwacht je van ze? En, wat verwachten ze van jou?

Om een team goed te laten samenwerken is het belangrijk dat jij en je medewerkers elkaar verstaan en begrijpen. En ook durven aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd makkelijk. Ook jij moet je daarin steeds ontwikkelen. 

Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling gebruikt verschillende methodieken om jouw team beter te laten samenwerken:

  1. Insights Discovery | Inzicht in eigen gedrag, dat van een ander en het effect van alle persoonlijke stijlen en voorkeuren op de groepsdynamiek
  2. Tuckman | Fasering in groepsvorming en -ontwikkeling
  3. De plek der moeite | Leer- en ontwikkelproces over het vermijden van moeilijke onderwerpen en eisen aan ons gedrag
  4. Lencioni | Teamcoaching op patronen

Wil jij de samenwerking in jouw team veranderen?
We helpen je graag.

Meld je aan voor de masterclass