Hoe werken wij?

Vertrouwen en verbinding

In elke organisatie komen vraagstukken over verandering, teamprestaties en leiderschapsontwikkeling boven drijven. Werken aan teamoptimalisatie, je vaardigheden als leidinggevende verder ontwikkelen of met je team bouwen aan een betere samenwerking en goede communicatie.

Alle trajecten zijn verschillend. Elke organisatie is anders en elk team heeft een eigen vraag waarmee het aan de slag wil gaan. Het belangrijkste wat ons betreft: ieder mens voegt zijn eigen waarde toe aan het team en de organisatie. Meer uit jezelf, het team en de organisatie halen: dat is de meerwaarde van onze aanpak.

We doen dat door vertrouwen te geven. Een veilige basis creëren waarin we mensen leren eerlijk te kijken naar zichzelf én de ander. Onderliggende frustraties gaan we niet uit de weg, we leren iedereen dit respectvol bespreekbaar te maken. Hierdoor ontstaat er ruimte om de persoonlijke, team- en organisatie uitdagingen aan te gaan. Het her- en erkennen van verschillen zonder daarbij een oordeel over de ander uit te spreken. Dat is onze meerwaarde en dat horen we ook vaak terug. Inzicht in verschillen maakt juist dat de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen zichtbaar en goed benut kunnen worden. Met die kennis bouwen we samen aan de verbinding. Zodat organisaties, teams en medewerkers weer verder kunnen.

Rixt Wibiër

Strategisch Manager Gemeente Coevorden

Twee jaar geleden maakte ik de overstap naar de gemeente Coevorden, een middelgrote gemeente met ambitie. Het bestuur introduceerde voor Coevorden de nieuwe sturingsfilosofie Verbindend Besturen. Om dit succesvol te laten zijn vraagt dit ook vanuit het ambtenarenapparaat een manier van werken die hier op aansluit. Het is een ambitie waar ik vol in geloof en waar ik als concern manager strategie graag met de organisatie mee aan de slag wilde gaan. Ik startte dus met een voor mij nieuwe rol met een stevige veranderopdracht voor de organisatie erbij. Rita heeft het afgelopen jaar daarin letterlijk met me mee gewandeld. Met haar scherpe kritische blik weet ze op een prettige manier elke keer weer de vinger op die plek te leggen die nodig is voor mijn eigen doorontwikkeling. Maar ze neemt ook het perspectief van ons als CMT ten opzichte van de organisatie en de organisatie ten opzichte van  ons als CMT daarin mee. Waardoor ze er voor zorgt dat je vanuit de verschillende perspectieven naar het vraagstuk leert kijken.

Robert Waarsing

Directeur-bestuurder Woonstichting VechtHorst

Woonstichting VechtHorst heeft in haar strategische koers neergelegd dat we als organisatie onze klanten beter kunnen bedienen door meer en beter samen te werken (intern en extern), klant- en marktgericht te zijn en ondernemend(er) te zijn. De afgelopen jaren heeft VechtHorst zich sterk ontwikkeld. Het veranderingsproces is mede door de begeleiding van Noordcoach in de persoon van Rita Knol in snel tempo verlopen. Zij heeft dit gedaan door het individueel coachen van collega’s, het begeleiden van samenwerking en projectmatig werken en  in haar rol als sparringpartner van directie en het managementteam. Dit heeft geleid tot een betere afstemming en onderlinge communicatie binnen de organisatie. De kracht van Noordcoach daarin was dat binnen een uitgestippelde aanpak er ruimte was voor het bijstellen daarvan als dat nodig was, een goede balans tussen planmatig werken en maatwerk.

Ingeborg ter Veen

Teammanager Klantenservice  Gemeente Assen

Rita heeft in het coachingstraject van het webteam van gemeente Assen mooie dingen bereikt met de mensen; Inzicht in eigen en andermans kwaliteiten en valkuilen en groei van persoonlijk leiderschap. Rita kan snel doorgronden waar het probleem zit in een team en werkt op een heel directe en tegelijk warme manier met mensen. In de terugkoppeling naar mij als leidinggevende is ze helder en concreet. Kortom, een heel prettige samenwerking

Collega

Jouw collega

Je kunt ons beschouwen als een tijdelijke collega. We lopen mee op de werkvloer, stellen vragen en geven feedback en tips. We voeren individuele gesprekken en geven coaching aan teams zodat iedereen aan de slag kan met persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarbij besteden we veel aandacht aan competenties. Hoe kan ik als medewerker meer initiatief nemen? Hoe kan ik mijn team beter laten samenwerken? Wat moeten we doen om resultaatgericht te werken? Competenties zijn onderdeel van ons gedrag en die nemen we mee in onze ontwikkeltrajecten. 

Coaching en training van mensen vraagt om tijd en persoonlijke aandacht en dat is precies wat Rita en Lucie geven.

Meer weten over ons werk? Neem contact met ons op