Hoe werken wij?

Veilige basis voor verandering

Werken aan teamoptimalisatie, leiderschapsvaardigheden verbeteren of met je team bouwen aan een betere samenwerking en communicatie? We pakken deze uitdagingen graag samen met je op. Die samenwerking begint met het in kaart brengen van de boven- en onderstroom. Als de bovenstroom niet goed ingericht is en zowel leidinggevende als medewerkers er een andere interpretatie aan geven, ontstaat er altijd verlies op het resultaat. Dat geeft onnodig gedoe en frustraties in de samenwerking. Die negatieve gevoelens gaan een eigen leven in de onderstroom. Noordcoach pakt samen met organisaties deze twee stromen op.

We nemen in het verkennen van de opdracht de context van de organisatie mee. Hoe beïnvloedt die de mogelijkheden van de leidinggevenden en de teams om te veranderen?

Elk traject is verschillend. Elke organisatie is anders en elk team heeft een eigen vraag waarmee het aan de slag wil gaan. Het belangrijkste wat ons betreft: ieder mens voegt zijn eigen waarde, kwaliteit of frustratie toe aan het team en de organisatie. Meer uit jezelf, het team en de organisatie halen: dat is de meerwaarde van onze aanpak.

We doen dit door transparant te zijn en samen met leidinggevende(n) en/of team(s) inzicht te krijgen waar de knelpunten liggen. Issues die er uiteindelijk voor zorgen dat de taken, het resultaat en een effectieve samenwerking niet gerealiseerd kunnen worden.

Meegaan met verandering

We creëren een veilige basis waarin collega’s vanuit het gezamenlijke doel, de functionele rollen en afspraken leren kijken naar de effectiviteit van het (management-)team en de input van de teamleden en leidinggevende. Onderliggende frustraties pakken we samen op. We leren iedereen die respectvol en beter bespreekbaar te maken. Naast gezamenlijke belangen van het team en de organisatie spelen ook persoonlijke belangen een rol. Om met veranderingen mee te kunnen gaan, moet er oog zijn voor de angst om status, invloed of persoonlijke relaties  te verliezen. Als hier geen rekening mee gehouden wordt, zullen medewerkers – in het team en de organisatie – in de weerstand terecht komen. De verandering zal daardoor minder kans van slagen hebben.

Door onze aanpak ontstaat er ruimte om de uitdagingen aan te gaan. Dat horen we ook vaak terug. Inzicht in verschillen maakt juist dat de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen zichtbaar en goed benut kunnen worden. Met die kennis bouwen we samen aan de verbinding tussen taak en samenwerking. Zodat organisaties, teams en medewerkers weer verder kunnen.

 

 

Teamontwikkeling: over frustratie en uitval in een functioneel team

De vraag | In mijn team wordt niet goed samengewerkt en er is veel frustratie en uitval. Hoe kan dat nou? Het zijn individueel allemaal goede medewerkers.

Leiderschapsontwikkeling: over flexibiliteit en wendbaarheid

De vraag | Iedereen staat achter het doel van onze organisatie, maar in de praktijk lijkt het alsof we elkaar juist tegenwerken. Afstemming en besluitvorming gaan moeizaam en iedereen gaat voor zijn of haar eigen (afdelings-)belang. Het gemor neemt toe en het vertrouwen in elkaar brokkelt af. Hoe buigen we dat om?

Leiderschapsontwikkeling: over eigenaarschap in de veiligheidssector

De vraag | Het team draait op het eerste gezicht prima. Er wordt hard gewerkt. Niemand is te beroerd om bij te springen, taken van een ander over te nemen en ad hoc zaken worden snel opgepakt. We zijn echter ook verantwoordelijk voor het grote geheel. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen. Of dat nou in overleggen is, vanuit een specialisme of vanuit de personeelszorg en aansturing van een team. Hoe spreken we elkaar daar op aan? Kunnen jullie ons daarbij helpen?

Meer weten over ons werk? Neem contact met ons op

Meld je aan voor de masterclass