Meer impact als leidinggevende? Vermijd deze 5 valkuilen

Meer impact als leidinggevende? Vermijd deze 5 valkuilen

Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk voor je team. Je faciliteert en ondersteunt je medewerkers en werkt samen aan de realisatie van organisatiedoelen. Maar hoe zorg je er nou voor dat iedereen in jouw team de stappen zet die nodig zijn om die doelen te bereiken? Ons antwoord: door als leidinggevende niet in deze 5 valkuilen te stappen.

Valkuil 1: voor de troepen uitlopen

Er gaan veranderingen komen in de organisatie. Samen met het management is de stip op de horizon bepaald. Daar is in de afgelopen maanden intensief aan gewerkt. Je hebt er zin in: aan de slag nu! Een van de valkuilen waar je als leidinggevende in kunt stappen: je gaat te snel. Je informeert je medewerkers over het hoe en het waarom. Welke stappen er gezet moeten worden en op welke termijn de veranderingen doorgevoerd gaan worden. Je bent enthousiast en dat verwacht je eigenlijk ook van je medewerkers. Maar je ziet bij een paar mensen een afwachtende blik en er komt maar weinig reactie op jouw verhaal. Dat had je niet verwacht.

Tip

Mensen hebben van nature de neiging om zich te verzetten tegen veranderingen. Neem je medewerkers dus eerder mee in het proces. Laat ze meedenken waar dat kan. Zo vergroot je de betrokkenheid en het commitment om er samen de schouders onder te zetten.

Valkuil 2: te veel (of juist te weinig) van je medewerkers vragen

Het te hoog of te laag inschatten van de taakvolwassenheid van je medewerkers maakt dat je te veel stuurt óf te snel loslaat. Beide zijn een valkuil. Als je je te veel bezighoudt met inhoudelijke details en werkprocessen, worden medewerkers (te) afhankelijk. Te snel loslaten is het andere uiterste. Medewerkers kunnen zich overvraagd voelen en vinden het misschien lastig om met vragen naar je toe te komen. Een gebrek aan kennis of inzicht gaan ze verbergen door nog harder te werken.

Zet een duidelijk kader neer en vertel wat er moet gebeuren. En wát je van je medewerkers verwacht. Als leidinggevende ben je succesvol als medewerkers op hun eigen manier de werkzaamheden invullen én voldoen aan het vastgestelde kaders.

Tip

Ambities zijn prima en de lat mag ook best iets hoger gelegd worden. Bedenk echter wel: het is aan jou om het proces goed te bewaken. Hoe worden de werkzaamheden opgepakt en waar loopt een medewerker mogelijk vast? Vraag ook wat ze van jou verwachten. De een heeft meer behoefte aan een duidelijke instructie, terwijl de ander geholpen is met een half uurtje sparren.

Valkuil 3: negatieve emoties en tegenspraak in het team uit de weg gaan

Frustraties: elk team krijgt er mee te maken. De collega die weer uit zijn slof geschoten is of een werkproces dat maar niet op gang lijkt te komen. Jouw medewerkers hebben er de balen van. Soms hebben ze het ook gehad met jou. Bijvoorbeeld als je vragen niet snel genoeg oppakt, omdat je wéér in overleg zit. Als leidinggevende merk je het. In het gunstigste geval omdat iemand zich hardop uitspreekt, maar veel vaker krijg je non-verbale signalen van onvrede. Natuurlijk doet dat ook iets met jouw gevoel. Denk je weleens: ‘Daar gáán we weer!’ Trap je dan op de rem? Of kap je gesprekken snel af? Is dit een van de valkuilen waar jij als leidinggevende weleens in stapt?

Tip

Onthoud dat groei en ontwikkeling beginnen bij frustraties. Geef iedereen de ruimte om ergernis te uiten. Een goede discussie geeft letterlijk weer ‘lucht’ om verder te gaan. Bespreek met elkaar wat het met iemand doet als de ander op bepaalde manier reageert. En kijk samen welke stappen je kunt zetten om die negatieve spiraal om te buigen naar een positieve. Vergeet ook niet de mensen erbij te betrekken die een andere mening hebben.

Valkuil 4: het verkeerde voorbeeld geven

Goed voorbeeld doet goed volgen. Toch zijn er vaak genoeg momenten dat we voorbeeldgedrag ook net zo makkelijk weer loslaten. De afspraak is dat iedereen op tijd aanwezig is voor het teamoverleg. Maar jouw meeting daarvoor liep uit en je komt dus te laat, gehaast en onvoorbereid binnenrennen. ‘Sorry mensen, mijn vergadering liep uit.’ Daar is best begrip voor, maar niet als het keer op keer gebeurd. Dan kun je er op wachten dat je dit gedrag bij je medewerkers terug gaat zien.

Tip

Blijf jezelf als leidinggevende ook managen. Wat zijn je verwachtingen en hoe kun je daaraan voldoen? Weer daar transparant en eerlijk over en geef aan dat medewerkers jou ook mogen aanspreken op bepaald gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen begint met persoonlijk leiderschap.

Valkuil 5: een conflict laten doormodderen

Werden ruzies thuis vermeden of was er juist veel ruimte voor een pittige discussie? Mochten emoties getoond worden of werden die onder het tapijt geveegd? Was er altijd een luisterend oor of werden moeilijke onderwerpen met de mantel der liefde bedekt? Wat je van huis uit meegekregen hebt, neem je ook mee naar een professionele omgeving. In teams krijg je met die verschillen te maken. Waar de ene medewerker zich altijd laat gelden in een pittige discussie, zal de ander eerder een terugtrekkende beweging maken. Op welk moment stuur je bij of grijp je in? Een conflict door laten modderen levert voor niemand iets goed op.

Is dit een van de valkuilen die jij als leidinggevende herkent? Sta eens stil bij de vraag hoe jij met emoties omgaat. En wat jouw primaire reactie is als een gesprek te fel wordt of als er een conflict dreigt. Durf je je comfortzone los te laten en met de ander mee te bewegen? Welke vaardigheden kun je nog ontwikkelen om te groeien in je persoonlijk leiderschap.

Tip

Vraag aan je teamleden hoe zij een discussie hebben ervaren. Wat ging er goed en waar liep het uit de hand? Wat heb je als leidinggevende kunnen doen, maar ook: waar heb je misschien een steek laten vallen? Medewerkers en leidinggevenden kunnen samen stappen zetten om te groeien, zowel in de samenwerking als in de communicatie.

Valkuilen hebben we allemaal

Het is aan jou om valkuilen te herkennen en er iets mee te doen. Als leidinggevende is de impact van jouw besluiten vele malen groter. Je geeft immers leiding aan een team. Aan jou de taak om het beste uit je medewerkers. Of zoals John C. Maxwell zegt: ‘Leaders become great because of their ability to empower others.’

Heb je bepaalde valkuilen herkend? Mooi, dan heb je de eerste stap gezet om als leidinggevende een ander pad te kiezen. Wil je hierover sparren? Neem dan contact op met Rita of Lucie.

Meld je aan voor de masterclass