ONS WERK

Samenwerken is onze drive

Het gezamenlijke doel makkelijker bereiken door een betere samenwerking, dat is onze drive.

Managementteams, leidinggevenden en teams helpen om makkelijker het resultaat te bereiken door beter samen te werken. Dat is onze passie. Rita en Lucie hebben in ruim twintig jaar veel bedrijven en organisaties geholpen bij vraagstukken over team- en leiderschapsontwikkeling. Elk traject is uniek en maatwerk staat bij ons altijd voorop.

Lucie Perey en Rita Knol werken in teamtrajecten samen met het managementteam en de leidinggevende. Daarbij zijn ze vaak op de werkvloer aanwezig. In teamsessies brengen zij de boven- en onderstroom in kaart. Ze lopen vervolgens een aantal keren mee in de dagelijkse praktijk om de vertaalslag met elkaar te kunnen maken.

Benieuwd wat onze aanpak voor jouw organisatie kan betekenen? Bel of mail ons.

Onze opdrachtgevers over de samenwerking met Noordcoach

Huizing Totaal Advies
Lees verder
Ons team heeft deelgenomen aan het teamcoachingstraject van Noordcoach en we zijn verheugd te kunnen zeggen dat het een buitengewoon positieve ervaring was. Onder leiding van Rita Knol heeft dit traject ons de nodige rust en duidelijkheid gebracht.

Klik op het plusje om de hele review te lezen
Robert WaarsingDirecteur-bestuurder Woonstichting VechtHorst
Lees verder
Woonstichting VechtHorst heeft in haar strategische koers neergelegd dat we als organisatie onze klanten beter kunnen bedienen door meer en beter samen te werken (intern en extern), klant- en marktgericht te zijn en ondernemend(er) te zijn. De afgelopen jaren heeft VechtHorst zich sterk ontwikkeld.

Klik op het plusje om de hele review te lezen
AVMedia Hanzehogeschool Groningen
Lees verder
Bij de start van het teamtraject is het meteen duidelijk, dat alle teamleden vol passie bezig zijn om de dienstverlening voor de Hanzehogeschool zo optimaal mogelijk te vervullen. “Problemen bij en van de klant worden - hoe dan ook - opgelost. ” Het motto van het team gaf aan waar hun valkuil zat. Het team was vooral praktisch en uitvoerend met de eigen taak of taakgebied bezig. Daarvoor moest alles wijken. Hierdoor had het team te weinig oog voor de effecten ervan in de boven- en onderstroom.

Klik op het plusje om de hele review te lezen
Rixt WibiërStrategisch Manager Gemeente Coevorden
Lees verder
Twee jaar geleden maakte ik de overstap naar de gemeente Coevorden, een middelgrote gemeente met ambitie. Het bestuur introduceerde voor Coevorden de nieuwe sturingsfilosofie Verbindend Besturen. Om dit succesvol te laten zijn vraagt dit ook vanuit het ambtenarenapparaat een manier van werken die hier op aansluit. Het is een ambitie waar ik vol in geloof en waar ik als concern manager strategie graag met de organisatie mee aan de slag wilde gaan.

Klik op het plusje om de hele review te lezen
Esther Veenstra Directeur Kinderdagverblijf Kom aan boord
Lees verder
Tijdens onze strategiedagen hebben wij de verschillen van elkaar mogen ontdekken. En op welke wijze we deze verschillen kunnen gebruiken om verbindend en versterkend leiderschap uit te dragen. Zoals Rita zei: ‘de kracht van het verschil gebruiken’. Daar hadden we durf voor nodig. Dankzij ons kwetsbaar en lerend op te stellen konden we de wijsheid, tips en eerlijkheid van Rita tot ons nemen. We zijn daardoor het afgelopen jaar enorm gegroeid; als individu en als team kantoor. Het heeft ons vrijheid, meer balans, acceptatie en resultaat gegeven. Op verschillende facetten van de gewenste groei bij Kom aan boord is Noordcoach als onze bedrijfscoach een schot in de roos geweest. Dus ben je een startende organisatie, of maak je groei mee als managementteam en/of wil je verdieping in leiderschap: geef jezelf en je bedrijf de expertise van Noordcoach als cadeau. Je blijft uitpakken!
Ingeborg ter VeenTeammanager Klantenservice Gemeente Assen
Lees verder
Rita heeft in het coachingstraject van het webteam van gemeente Assen mooie dingen bereikt met de mensen; Inzicht in eigen en andermans kwaliteiten en valkuilen en groei van persoonlijk leiderschap. Rita kan snel doorgronden waar het probleem zit in een team en werkt op een heel directe en tegelijk warme manier met mensen. In de terugkoppeling naar mij als leidinggevende is ze helder en concreet. Kortom, een heel prettige samenwerking

Huizing Totaal Advies

Ons team heeft deelgenomen aan het teamcoachingstraject van Noordcoach en we zijn verheugd te kunnen zeggen dat het een buitengewoon positieve ervaring was. Onder leiding van Rita Knol heeft dit traject ons de nodige rust en duidelijkheid gebracht. Vanaf het allereerste contact met Rita merkten we de toewijding aan ons succes en welzijn. Ze begreep onze behoeften en verwachtingen. Rita creëerde een open en ondersteunende omgeving waarin ons team zich vrij voelde om gedachten en gevoelens te delen. Haar positieve en verhelderende gesprekken brachten ons dichter bij elkaar en versterkten onze onderlinge band. Een van de meest waardevolle aspecten van het teamcoachingstraject was de rust die het bracht. Het leek alsof er een last van onze schouders viel, omdat we nu beter begrepen hoe we effectiever konden samenwerken en communiceren. We hebben geleerd hoe we conflicten constructief kunnen benaderen en hoe we onze sterke punten als team kunnen benutten. Deze nieuwe inzichten hebben niet alleen onze werkrelaties verbeterd, maar hebben ook een positieve invloed gehad op onze algehele werkomgeving. Het teamtraject van Noordcoach heeft ons team geholpen om stappen voorwaarts te zetten in de richting van ons gezamenlijke doel.

Robert Waarsing
Directeur-bestuurder Woonstichting VechtHorst

Woonstichting VechtHorst heeft in haar strategische koers neergelegd dat we als organisatie onze klanten beter kunnen bedienen door meer en beter samen te werken (intern en extern), klant- en marktgericht te zijn en ondernemend(er) te zijn. De afgelopen jaren heeft VechtHorst zich sterk ontwikkeld. Het veranderingsproces is mede door de begeleiding van Noordcoach in de persoon van Rita Knol in snel tempo verlopen. Zij heeft dit gedaan door het individueel coachen van collega’s, het begeleiden van samenwerking en projectmatig werken en in haar rol als sparringpartner van directie en het managementteam. Dit heeft geleid tot een betere afstemming en onderlinge communicatie binnen de organisatie. De kracht van Noordcoach daarin was dat binnen een uitgestippelde aanpak er ruimte was voor het bijstellen daarvan als dat nodig was, een goede balans tussen planmatig werken en maatwerk.

AVMedia
Hanzehogeschool Groningen

Bij de start van het teamtraject is het meteen duidelijk, dat alle teamleden vol passie bezig zijn om de dienstverlening voor de Hanzehogeschool zo optimaal mogelijk te vervullen. “Problemen bij en van de klant worden – hoe dan ook – opgelost. ” Het motto van het team gaf aan waar hun valkuil zat. Het team was vooral praktisch en uitvoerend met de eigen taak of taakgebied bezig. Daarvoor moest alles wijken. Hierdoor had het team te weinig oog voor de effecten ervan in de boven- en onderstroom. Er werd niet gereflecteerd op hetgeen veranderingen betekenen voor hun gezamenlijk doel, de wijze waarop ze de functionele rollen en afspraken en de samenwerking ingericht hebben. Daardoor ontstond er onderling “gedoe”, waar ze allemaal last van hadden. Hier wilden ze mee aan de slag om het “goede vast te kunnen houden en niet terug te zakken in verwijten of teleurstelling ”. Het was een stevig traject, waar ze elkaar beter hebben leren kennen, lastige thema’s met elkaar besproken hebben, die soms tot stevige emoties leidden. Samen met hun teamleider zetten ze ieder in hun eigen tempo de nodige stappen. Ze bespreken en ontwikkelen het gedrag, waarvan zij besluiten dat het ze helpt in de samenwerking, ze maken gezamenlijk afspraken over hun rol en te bereiken doelen voor de Hanzehogeschool. Ze stellen zichzelf daarnaast als team het doel om oog voor elkaar te hebben vanuit het gedachtegoed van healthy ageing. Samen voelen en pakken ze hun verantwoordelijkheid om als team beter te functioneren. Ze werken in een dynamische organisatie, waar veranderingen aan de orde van de dag zijn. Ze zijn beter in staat om goed op deze dynamiek in te spelen en vanuit hun expertise mede vorm te geven. Een prachtig resultaat, waar ze met elkaar hard voor en aan gewerkt hebben!

Rixt Wibiër
Strategisch Manager Gemeente Coevorden

Twee jaar geleden maakte ik de overstap naar de gemeente Coevorden, een middelgrote gemeente met ambitie. Het bestuur introduceerde voor Coevorden de nieuwe sturingsfilosofie Verbindend Besturen. Om dit succesvol te laten zijn vraagt dit ook vanuit het ambtenarenapparaat een manier van werken die hier op aansluit. Het is een ambitie waar ik vol in geloof en waar ik als concern manager strategie graag met de organisatie mee aan de slag wilde gaan. Ik startte dus met een voor mij nieuwe rol met een stevige veranderopdracht voor de organisatie erbij. Rita heeft het afgelopen jaar daarin letterlijk met me mee gewandeld. Met haar scherpe kritische blik weet ze op een prettige manier elke keer weer de vinger op die plek te leggen die nodig is voor mijn eigen doorontwikkeling. Maar ze neemt ook het perspectief van ons als CMT ten opzichte van de organisatie en de organisatie ten opzichte van ons als CMT daarin mee. Waardoor ze er voor zorgt dat je vanuit de verschillende perspectieven naar het vraagstuk leert kijken.

Meld je aan voor de masterclass