Competentie ontwikkeling

Check je competenties

Initiatief nemen, flexibiliteit, samenwerken, zelfreflectie en resultaat gericht werken. Het zijn competenties die belangrijk zijn in elke organisatie. Een goede omschrijving van competenties in een functieprofiel maakt duidelijk wat er van een medewerker wordt verwacht en op welke vlakken iemand zich nog verder mag gaan ontwikkelen. Leidinggevende en medewerker maken samen afspraken hierover en kunnen tussentijds feedback uitwisselen.

Competentieontwikkeling is ook onderdeel van een management development traject. In organisaties waar veranderingen worden doorgevoerd, zien we vaak dat de competenties ook aangepast moeten worden. 

Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling begeleidt bedrijven en organisaties daarbij. We kijken samen naar de (gewenste) organisatiestructuur en -cultuur en stellen met de opdrachtgever nieuwe en/of aangepaste competenties op. Daarna pakken we het proces individueel met de medewerker op in 360 graden feedback. Om vervolgens in de laatste fase gezamenlijk de aanpak te bepalen voor begeleiding op de werkplek, training en/of (team)coaching.Hulp nodig bij competentie ontwikkeling?

Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling helpt je een stap verder.

Meld je aan voor de masterclass