Diversiteit: de kracht van het verschil

Diversiteit: de kracht van het verschil

De ideale kandidaat. Jullie staan op het punt om die aan te nemen. Iedereen is het erover eens: deze persoon past helemaal bij het plaatje dat jullie in gedachten hadden. Het líjkt handig als een team uit alleen maar gelijkgestemden bestaat, maar daar zit een groot afbreukrisico aan. Je hebt diversiteit in je team nodig. Mensen die linksaf slaan als de rest rechtdoor wil. Die ene medewerker die nog een kritische vraag stelt als de rest al akkoord is met een voorstel.

Irritant? Soms wel ja, maar we leggen je het nut daarvan graag uit. 

Dwarsliggers noemt Arko van Brakel ze in zijn column in De Ondernemer over diversiteit op de werkvloer. Ook hij maakte ooit de fout door mensen om zich heen te verzamelen die op hem leken. Liever ‘fans’ dan ‘anders denkers’. Inmiddels weet hij dat je diversiteit juist nodig hebt. Zoals een voetbalelftal niet uit elf aanvallers bestaat, zo kan een team ook niet succesvol zijn als alle neuzen altijd maar in dezelfde richting staan. 

Strategische diversiteit

Diversiteit is de sleutel voor een ondernemend en succesvol team. Door zo goed mogelijk gebruik te maken van verschillende inzichten, achtergronden en talenten in je team, wordt een besluit beter. Wordt de samenwerking effectiever en worden teams sterker. Diversiteit gaat vaak over leeftijd, religie, gender, cultuur en fysieke mogelijkheden. Maar het raakt ook aan verschillen in opleiding, ervaring, functies, rollen en taken. Van Brakel benoemt nog een belangrijke derde: de strategische diversiteit. Een mix van persoonlijke kenmerken die maken dat we zijn wie we zijn. En daar kan – en mag! – het best schuren. Noordcoach gaat dat proces samen met teams en leidinggevenden aan. Juist door de kracht van het verschil te benutten kom je gezamenlijk tot een betere strategie en betere resultaten. 

In dat schuren ligt trouwens een belangrijke taak voor een leidinggevende. Die moet de verschillen van de mensen in het team herkennen en erkennen. Diversiteit omarmen door heilige huisjes omver te laten halen, ruimte te bieden voor een afwijkende mening en bewust dat spanningsveld te laten ontstaan. Dat vinden leidinggevenden lastig hoor: spanning in het team. Ze proberen dan hun stempel erop te drukken of hun ‘gelijk’ te laten bevestigen door de medewerkers die het eens zijn met de voorgestelde plannen. Helaas laat je dan de toegevoegde waarde van de ‘anders denker’ verloren gaan. 

Zonder gedoe geen groei, zeggen wij altijd. Vanuit Noordcoach gebruiken we daar vaak Insights Discovery voor. Een methodiek waarmee mensen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en manier van communiceren, dat van een ander en het effect daarvan op de groepsdynamiek. We leren teams en leidinggevenden de waarde van verschillen te zien en effectief te gaan  gebruiken. We kijken naar de kracht en kwaliteiten van individuen en de dynamiek in het team om vervolgens samen de verbinding te leggen hoe ze meer uit hun functie, zichzelf en hun team kunnen halen.

Is jouw team divers?

Het is verleidelijk. De neuzen dezelfde kant op, maar wordt een team daar altijd beter van? Diversiteit, in alle vormen, brengt teams veel verder. Daar helpen we je graag bij. Mail of bel ons. 

PS. Nog even over dat voetbalelftal.

In het FD lazen we een column over de succesvolle voetbalcoach Sarina Wiegman. Hoe mooi zijn deze vijf leiderschapslessen:

  1. Stop met schreeuwen.
  2. Focus op connectie, niet op winnen.
  3. Bespreek voor en na, maar laat ruimte in het midden.
  4. Maak samen het plan.
  5. Prijs ze om hun inzet, niet om het resultaat. 

Het gaat om het leren. Kijk niet meteen of het resultaat behaald wordt, maar of mensen met de waarnemingen en handvatten aan de slag gaan om tot een betere samenwerking te komen. Dat resultaat komt er vervolgens echt wel!

Meld je aan voor de masterclass