Een goed werkklimaat: werk aan de winkel

Een goed werkklimaat: werk aan de winkel

Het ziekteverzuim onder medewerkers was in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4 procent. Daarmee zitten we op het hoogste niveau in twintig jaar! Hoe komt het toch dat zoveel medewerkers uitvallen? En waarom zitten mensen ook steeds langer in de ziektewet? Het heeft met heel veel factoren te maken, maar een hele belangrijke is het werkklimaat. Hoe gezond is het werkklimaat in jouw bedrijf eigenlijk?  

Het trendrapport van Nationale Nederlanden liegt er niet om. Steeds meer mensen vallen uit en ook de duur van hun ziekteverzuim stijgt. Een van de redenen die in het onderzoek genoemd wordt, is de hoge werkdruk als gevolg van personeelstekorten. Minder mensen moeten hetzelfde, of soms zelfs meer werk doen, met minder mensen. Dat houden ze een tijdje vol, maar ergens gaat het knellen. Er komt een moment dat zo’n gejaagd werkklimaat te veel van mensen gaat vragen.

Maar het is niet alleen de krappe arbeidsmarkt die een gezond werkklimaat in de weg zit. Vanaf het moment dat de coronapandemie uitbrak, zijn we massaal thuis gaan werken. En vergis je niet, dat heeft best veel van ons allemaal gevraagd. Ook al waren er genoeg voordelen. Online vergaderen, digitaal overleggen en even snel ‘bijpraten’ op het scherm. Eerlijk is eerlijk: het scheelde enorm veel reis- en filetijd en we werden allemaal heel productief. Maar voor een optimaal werkklimaat was die afstand verre van ideaal.

Een werkklimaat is meer dan taken afvinken

Online zijn we namelijk vooral taakgericht gaan werken. Wat moet er gebeuren, wanneer moet het af en wie gaat het oppakken? Heel praktisch en vooral makkelijk te regelen. Wat ontbreekt, en waar het mensen óp breekt, is de persoonlijke aandacht. Hoe gaat het met je? Wat houdt jou bezig? Waar heb je behoefte aan bij het uitvoeren van een opdracht? Waarin wil je je verder ontwikkelen? Hoe lossen we problemen in ons team op? Daarvoor moet je juist bij elkaar zijn, fysiek. Elkaar in de ogen kunnen kijken en kunnen voelen hoe iemand tegenover je zit. En hoe breng je je waardering over naar een medewerker of een collega? Dat doe je niet met een digitaal duimpje. Voor een goed werkklimaat is persoonlijke aandacht een basisvoorwaarde.

Vooropgesteld: werkdruk geeft ook een bepaalde energie. Maar alleen als de basis goed is. Betrokken en verantwoordelijke medewerkers en leidinggevenden nemen gemakkelijk extra taken op zich als dat nodig is. Als iemand uitvalt door ziekte of als er een rooster gedicht moet worden. Echt, we zien heel veel van dit soort loyale mensen op de werkvloer. Maar als de balans zoekraakt en er te weinig persoonlijke aandacht is, lopen mensen stuk op die hoge werkdruk. Juist dan moet je terug kunnen vallen op een goed werkklimaat. Waar medewerkers er voor elkaar zijn en waar een leidinggevende tijd en aandacht heeft voor de mens achter de medewerker. Hoe is het nu echt met je? Waar heb je nodig van mij?

Een tip voor alle leidinggevenden: kom niet meteen zelf met het antwoord. Laat medewerkers zich uitspreken en zelf aangeven hoe zij het beste tot hun recht komen. En vertel dat jij er voor ze bent, dan zijn zij er ook voor jou. Voor én met elkaar, dat is volgens ons precies waar een goed werkklimaat mee begint.  

Hoe is het werkklimaat bij jullie?

Is er in jouw organisatie nog wel wat werk aan de winkel en wil je samen met Noordcoach aan de slag om een goed en gezond werkklimaat te creëren? Dat kan. Het is onze missie om mensen te helpen om beter samen te werken. Bel of mail ons.

Meld je aan voor de masterclass