Ons werk Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling: over flexibiliteit en wendbaarheid

De vraag:

Iedereen staat achter het doel van onze organisatie, maar in de praktijk lijkt het alsof we elkaar juist tegenwerken. Afstemming en besluitvorming gaan moeizaam en iedereen gaat voor zijn of haar eigen (afdelings-)belang. Het gemor neemt toe en het vertrouwen in elkaar brokkelt af. Hoe buigen we dat om?

Een middelgrote organisatie in de publieke sector heeft ambitieuze plannen om meer flexibel en wendbaar te worden. Snel en adequaat inspelen op alle veranderingen die gaan komen. Project gestuurd werken wordt het uitgangspunt en verantwoordelijkheden moeten lager in de organisatie komen te liggen. Managers en teamleiders moeten dat dus ook anders gaan aansturen. Toch is snelheid ook meteen het grote knelpunt. Het duurt te lang voordat er besluiten worden genomen en er ontstaat frustratie bij het MT en andere afdelingen. Medewerkers weten intussen onvoldoende wat er speelt en voelen zich niet gehoord. Er zijn al vaker veranderingstrajecten in gang gezet en die werden niet of half doorgevoerd, waardoor medewerkers zich afvragen waarom dit proces dan nu wel gaat lukken. Ze klagen daar ook over. Individueel werkt iedereen hard, maar doet elke medewerker wel de juiste dingen? 

Onze aanpak:

We stelden samen met deze klant een intensief veranderingstraject op voor de gehele organisatie dat in totaal anderhalf jaar duurde. In deze organisatie werken circa 200 mensen, waarvan 16 in een leidinggevende functie.

Fase 1 | Competenties bepalen

  • Bepalen competenties van leidinggevenden, teamleiders en managers.
  • 180 graden feedback en individuele terugkoppeling.
  • Vaststellen van persoonlijke-  en leiderschapsvragen voor het management development traject.


Fase 2 | Bouwen aan de lerende organisatie

  • Begeleiding bij (horizontaal en verticaal) leiderschap. We besteedden veel aandacht aan de rol, positie, taken en verantwoordelijkheden in het managementteam, teamleidersoverleg en/of eigen team. 
  • Trainingen en workshops op het gebied van leiderschap, richting geven, inspireren en het afstemmen van werkprocessen. Ook gaven we aandacht aan het verstevigen en verdiepen van competenties, vaardigheden en skills op het gebied van leiding geven, coachen, communiceren en samenwerken. 
  • Coaching van managers en teamleiders.
  • Het bijwonen van overleggen als procesbegeleider.


Fase 3 | Bouwstenen voor verbetering

  • Coaching bij het bouwen aan het eigen team en de wederzijdse afhankelijkheden, onderling en met andere teams.
  • Begeleiding en ondersteuning van managers en teamleiders in het zelf verzorgen van bijeenkomsten in het eigen team. 
  • Themabijeenkomsten voor teams waarin we samen met de opdrachtgever inzoomden op het verbeteren van afstemming en communicatie, het bespreekbaar maken van frustraties bij werk- en besluitvormingsprocessen, het nakomen van afspraken en het inzichtelijk maken van effectief en minder effectief gedrag onderling en met teamleiders en managers. 


Het resultaat
| Eigen verantwoordelijkheid en plezier

De organisatie

De organisatie is steeds meer een lerende organisatie geworden. Fouten maken mag. We kijken samen naar hoe het beter opgelost kan worden. Tegenwerking heeft plaatsgemaakt voor ‘we leren van én met elkaar en we werken met plezier’. In plaats van elkaar de schuld toe te schuiven, zoeken we nu samen naar de beste oplossing. Niet alleen in het eigen team, maar ook met andere afdelingen.

Het management

Managers en leidinggevenden spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden. Soms stevig, maar altijd op een positieve en opbouwende manier. We voelen en nemen onze verantwoordelijkheid. Als we iets vergeten zijn, wordt het alsnog opgepakt. Het effect daarvan is dat onze doelen gemakkelijker behaald worden en resultaten ook eerder zichtbaar zijn.  

De medewerkers

Onze medewerkers hebben handvatten gekregen om op een effectieve manier zaken naar voren te brengen. Ze voelden zich gehoord en dat geeft vertrouwen. Ze nemen steeds meer de regie in eigen handen en doen dat ook met plezier. 

“Het traject gaf ons inzicht en praktische handvatten om de theorie aan de praktijk te verbinden. Niet alleen onderling, maar ook hoe we deze kennis weer over konden dragen aan onze eigen teams. Fijn om naderhand ook met de procesbegeleiders en trainers van Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling te kunnen evalueren en ‘tops en tips’ te krijgen!”

Vragen over dit traject? Rita begeleidde samen met een professional uit ons netwerk deze organisatie gedurende een langere periode van 1,5 jaar en vertelt je er graag meer over:

Meld je aan voor de masterclass