Teamontwikkeling: doen in plaats van dromen

Teamontwikkeling: doen in plaats van dromen

Teamwork makes the dream work. Grote kans dat je deze tegeltjeswijsheid in kantoorgebouwen weleens bent tegengekomen. Het is de prachtige titel van een boek van John Maxwell. Maar in de wandelgangen horen we ook andere geluiden. In gesprekken met directeuren, bestuurders en managers komt vaak naar voren dat ze het gevoel hebben dat er meer uit een organisatie, een team en uit medewerkers gehaald kan worden. De behoefte aan teamontwikkeling is groot. Maar in welke situaties hebben teams dat nou nodig? En waar moet je op letten bij teamontwikkeling? Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling begeleidt veel bedrijven en organisaties bij teamontwikkelingstrajecten. Daarom delen we onze ervaringen graag met je in dit artikel.  

Hobbels op de weg

De organisatie is volop in beweging. Een nieuwe koers, een andere horizon. Aan de slag zou je denken. Maar dan komen er hobbels op de weg. We schetsen er een paar:

  • De organisatie is bezig met een nieuw ondernemingsplan, maar het management besteedt te veel tijd aan operationele zaken. Strategische vraagstukken blijven liggen.
  • De afstemming tussen teams verloopt moeizaam. Zaken worden te laat of helemaal niet afgestemd. Het ene team belemmert ongewild het andere. Wederzijdse afhankelijkheden tussen teams blijven onderbelicht waardoor irritaties en frustraties toenemen.
  • De onderlinge communicatie tussen teams loopt stroef. In het eigen team gaat het prima, maar naar andere collega’s en teams wordt er te weinig rekening gehouden met hoe iets gezegd wordt. Overdragen wordt ineens opdragen, of erger nog: overrulen.
  • Er is een cultuur van aannames en vooroordelen. Zo’n negatieve dynamiek heeft invloed op medewerkers en managers. De productiviteit en het werkplezier nemen af.
  • Er wordt te weinig aandacht gegeven aan individuele ontwikkeling. Met als gevolg dat een medewerker te lang blijft stilstaan. Niet alleen nadelig voor de taakvolwassenheid van een medewerker, maar ook funest voor de motivatie in teams.

Teamontwikkeling: leren en doen in de praktijk

Het zijn dit soort situaties waarbij wij gevraagd worden om een teamontwikkelingstraject te begeleiden. Dat doen we op de werkvloer, daar waar het gebeurt. De dagelijkse praktijk biedt immers de mogelijkheid om met elkaar te leren en de gewenste teamontwikkeling in gang te zetten. We leren teams te kijken naar strategische, beleidsmatige en operationele aspecten.

Stappenplan voor teamontwikkeling

Aan de hand van een stappenplan begeleiden we het team bij het afpellen van een vraagstuk of situatie. Een voorbeeld van zo’n stappenplan bij teamontwikkeling:

1. Uitgangssituatie

Waarom moet er een verandering doorgevoerd worden? Dat lijkt een overbodige vraag, maar als niemand begrijpt waarom een koerswijziging nodig is, zijn mensen niet of minder bereid om mee te gaan in dit proces.

2. Resultaat

Wat is het gewenste resultaat van deze verandering en wat verwacht je van iedereen? Zet een concrete stip op de horizon en leg uit wat er gaat veranderen voor medewerkers. Wordt de functie van iemand gewijzigd of moet er op een andere manier in teams worden samengewerkt? Verandering is prima, als mensen maar wel begrijpen hoe zij in de wedstrijd moeten staan.

3. Focus

Waar gaan we gezamenlijk naar toe en hoe ziet dat er dan concreet uit? Maak duidelijk hoe het proces in zijn werk gaat, wie het proces beheert en bewaakt en op welke momenten er terugkoppeling en overleg gaan plaatsvinden.

4. Inzicht

Een schimmige of vage visie werkt niet aanstekelijk. Maak het beoogde resultaat inzichtelijk zodat iedereen zich er een voorstelling bij kan maken. Denk hierbij aan werkgroepen, trainingen, stakeholderbijeenkomsten of gastsprekers.

Teamontwikkeling: samen reflecteren en evalueren

We helpen managers en medewerkers dus bij teamontwikkeling om samen te reflecteren, feedback te geven en te evalueren. Wat werkt goed? Waar kunnen we bijsturen? En wat zijn de volgende stappen in een proces? Door met elkaar op deze manier zowel procesmatig als taakinhoudelijk te kijken naar het doel, nemen we iedereen mee in het ontwikkelen, verbreden en aanscherpen van competenties. Daarbij leren we mensen ook omgaan met frustraties en irritaties. Want: niets gaat in één keer perfect. Tegenvallers, vertraging of moeilijkheden, ze horen erbij. Ook daar staan we uitgebreid bij stil in teamontwikkelingstrajecten. Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling biedt inhoudelijke expertise en praktische handvatten bij teamontwikkeling.

Over de samenwerking met Noordcoach:

“We hebben bij het teamontwikkelingstraject meer inzicht gekregen in hoe we communiceren. Onverbloemd zeggen waar het op staat, is dat niet te bot? Maar het bleek dat de ander dat juist prettig vond omdat die persoon dan weet waar hij aan toe is.”

Teamwork makes the dream work. Ook wij vinden dat een prachtig uitgangspunt. Je bereikt dat echter niet door te blijven dromen, maar door het gewoon te doen.

Heb jij onze hulp nodig bij teamontwikkeling? Bel of mail ons gerust, dan vertellen we je meer.


Klanten over Noordcoach teamontwikkeling

“Medewerkers nemen veel meer de regie in eigen handen. Daardoor hebben we als managementteam meer tijd om ons te richten op de strategische kant van het veranderingsproces. Mijn team functioneert nu als een stevige rechterhand. Ze weten wanneer ze mij erbij moeten betrekken en wanneer ik meer informatie moet geven.”

“De afstemming in onze teams verloopt nu veel soepeler. Medewerkers zoeken elkaar vaker op, ook online. Ze bespreken met elkaar het werkproces en delen onderling informatie. Ze passen vaardigheden als beeld-, oordeel- en besluitvorming (BOB) toe waardoor we niet telkens terugkomen op besluiten en er dus efficiënt gewerkt kan worden.”

“Managers en medewerkers hebben met Insights Discovery inzicht gekregen in de verschillende gedrags- en communicatiestijlen. Ze weten waar de kracht van het team zit en leren van én met elkaar. Het begrip, de productiviteit en het werkplezier zijn toegenomen.”

Meld je aan voor de masterclass